Ε π ι κ ο ι ν ω ν ή σ τ ε    μ α ζ ί    μ α ς

B e k e r y

Πρωτόπαππα 25,

Πλατεία 28ης Οκτωβρίου, 

163 45  Ηλιούπολη

210 99 27 065

210 99 27 084

bekery2000@gmail.com

Ωράριο λειτουργίας

Καθημερινά  06:00 - 22:00